Součástí projektu Erasmus+ s názvem“ Fit for commerce“, kterého se účastní partnerské školy Scuola Professionale Provinciale Tschuggmall (South Tyrol), SPŠel.it Dobruška(Czech Republic) a Staatliche Berufsschule II Bayreuth (Germany),bylo setkání deseti učitelů, jehož cílem bylo prodiskutovat základní strategie partnerské spolupráce.

Hlavním úkolem tohoto partnerství je digitalizace obchodu. Přestože je v ekonomice tkz. e-commerce velmi důležitý, v odborném vzdělávání nehraje téměř žádnou roli. Z tohoto důvodu účastníci projektu cítí potřebu změny a využití inovativních metod , orientovaných především na studenta, zaměřených spíše na praxi než teorii. Studenti by digitální technologie měli smysluplně využít tak, aby se pro ně otevřely nové pracovní příležitosti.

Po srdečném přivítání ve Scuola Professionale Provinciale Tschuggmall v Brixenu začal projektový tým dělat první kroky k tomu, aby splnil požadavky celého programu a do hloubky prodiskutoval hlavní body projektu. Vlastní vedení agendy a celá administrace projektu včetně finančních záležitostí představuje jednu z prvních důležitých oblastí. Vedle založení domovské stránky projektu a githubu( platformy pro opensource software) jako klíčových nástrojů k publikaci projektových aktivit postupně tak, jak se budou rozvíjet, prodiskutoval tým různé možnosti, jak veřejně rozšířit koncept projektu a jeho materiály. Soutěž o návrh nejlepšího loga pro projekt bude první motivací pro studenty všech partnerských škol. Během vzájemných mobilit, které se budou postupně konat v každé zúčastněné zemi, budou studenti a jejich učitelé mít možnost se lépe poznat a pracovat ve smíšených mezinárodních skupinách. Tým se dohodl na přesném harmonogramu těchto mobilit, kdy první z nich se uskuteční v Německu, kde by se měly ověřit v praxi materiály, které učitelé připraví před tímto setkáním.

Cílem projektu je, aby z jeho výstupů mohli těžit všichni, kteří se o e-commerce zajímají.

Ing. Hana Mužíková