To, že se naše škola snaží vyučovat a při výuce používat nejmodernější technologie, je všeobecně známo.  Nejen na základě tohoto získala škola mnoho ocenění, např. certifikát kvality nebo ocenění v soutěži Škola firmě, firma škole. Nákupu špičkového vybavení často brání omezený rozpočet školy. O to více si škola váží spolupráce s firmami a sponzorských darů, které firmy jako uznání za dobré výsledky v činnosti naší škole poskytují.

Jako novinku lze uvést navázání spolupráce s firmou CETIN (česká telekomunikační infrastruktura). Před několika týdny navštívil školu manažer uvedené firmy pro region Čechy – východ pan Gabriel Pešek.

Po prohlídce školy se s vedením školy domluvil na spolupráci. Současně přislíbil poskytnout technické vybavení pro výuku počítačových sítí. Dne 1. 11. 2016 navštívil naši školu znovu a přivezl slibované technické vybavení – metalické a optické kabely různých provedení a měřicí přístroje pro měření kabelů a zjišťování zkratů a přerušení v kabelech.

Nejvýznamnějším přístrojem, který pan Pešek přivezl, je svářečka optických kabelů. Na naší škole si žáci ve výuce do této doby vyzkoušeli spojování optických vláken pomocí optických spojek. Uvedená svářečka tak posouvá možnosti praktické výuky na vyšší úroveň, svářečka umožňuje svářet optické kabely s šestivláknovými ribony. Podobné vybavení je na školách výjimečné a mohou se jím pochlubit většinou jen školy vysoké. Za poskytnuté vybavení patří firmě CETIN poděkování s přáním dobré spolupráce s naší školou v následujících letech.

Ing. Pavel Hrnčíř