MŠMT vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  a metodický pokyn ohledně postupu při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Škola bude při hodnocení žáků postupovat v souladu s těmito dokumenty. Vedení školy rozhodlo, že hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno standardně klasifikačními stupni.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů, bude škola informovat na svých webových stránkách.

Ing. Milan Maršík