Podobně jako v minulých letech, tak i pro školní rok 2020/2021 vyhlásilo vydavatelství ekonomické literatury soutěž s ekonomickou tématikou.

Tentokrát se jednalo o téma „RADĚJI BYCH PRACOVAL/A V ČESKU NEBO V  ZAHRANIČÍ.“ Soutěž se setkala u studentů s velkým ohlasem.

Loni dala výjimečná situace studentům možnost nejen se v soutěžní práci zamyslet, ale i v praxi si vyzkoušet, jaké to je využívat home office, tzn. pracovat a učit se z domova. Letos hledali odpověď na otázky: „Chtěl bych pracovat raději v naší zemi nebo v nějaké jiné? Co mi práce v cizině dá a co mi vezme?“

Na práci v zahraničí studenty láká poznání jiné země, navázání nových kontaktů, výše finanční odměny a především rozšíření znalostí cizího jazyka. Ti, kteří dnes o této možnosti jen uvažují, si možná za několik let v praxi vyzkouší, zda o práci v zahraničí měli správné představy. Řada studentů se však obává dlouhodobého odloučení od rodiny a přátel a tuto pracovní příležitost by nevyužila.

Soutěže se opět zúčastnily desítky studentů a studentek z nejrůznějších středních škol. Z té naší to byli tito: Jaroslav Sláma, Jan Rýdl, Štěpán Sedláček, Natálie Pumrová, Markéta Kaiserová, Adéla Vaňková, Adéla Vymetálková a Kristýna Hovorková. Všichni jsou ze třídy T3B – obor Aplikační software a multimédia.

V letošním roce porota vyhodnotila 25 nejúspěšnějších prací. Mezi nimi byly i práce studentů naší školy – Kristýny Hovorkové a Jaroslava Slámy. K jejich úspěchu jim blahopřeji.

Je však třeba říci, že „vyhráli“ všichni, kteří se soutěže zúčastnili, zamysleli se nad svými budoucími pracovními plány, podělili se s ostatními o své názory a hlavně dokázali uvést argumenty, kterými své názory obhájili. Moje poděkování patří tedy všem zúčastněným.

Mgr. Blanka Štefanidesová