S ohledem na aktuální hygienická a protiepidemická opatření se neuskuteční ve středu 1. 9. 2021 původně plánované slavnostní zahájení školního roku v kulturním domě v Dobrušce. Žáci se v tento den dostaví přímo do budovy školy. Všichni žáci budou mít při vstupu do školy i při pohybu po budově řádně nasazený respirátor, použijí dezinfekci rukou a budou dodržovat vyhlášená hygienická a protiepidemická opatření.

Žáci prvních ročníků vstoupí do školy bez doprovodu v čase 7:45 až 8:00 hlavním vchodem a budou nasměrováni do příslušné učebny, kde si za dohledu třídního učitele provedou AG test se samoodběrem. Následovat bude třídnická hodina, úvodní informace a seznámení s areálem školy.

Žáci vyšších ročníků vstoupí do budovy školy v čase 7:20 až 7:40 přes šatny a odeberou se do přidělené učebny dle rozvrhu, kde si za dohledu třídního učitele provedou AG test se samoodběrem.

Žáci, ubytovaní na domově mládeže si provedou test po nástupu na DM.

Další informace, návod a instruktážní video k testování naleznete zde.

Dle aktuálně platných opatření lze test nahradit oficiálním potvrzením o prodělaném onemocnění, ukončeném očkování nebo negativním výsledku testu provedeném ve zdravotnickém zařízení.

Žáci, kteří mají negativní výsledek testu provedeného samoodběrem nebo předepsaný doklad o bezinfekčnosti budou moci při výuce v učebně po usazení na místa odložit respirátor. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy