Je to vlastně pokračování v tradici, která začala v roce 2012, kdy na naši školu přijela přednášet předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poprvé.

Tématem letošní přednášky, která proběhla v pátek 12. 6. 2015, byl člověk a energie. Zvláštností letošní přednášky byl fakt, že byli přítomni nejen studenti naší školy, ale i vybraní studenti dobrušského gymnázia. Všichni přítomní pak poslouchali velice zajímavou a poučnou přednášku týkající se energie, tj. jejího vývoje a užívání člověkem, růstu spotřeby po celém světě, snahy o řešení dostatečného zásobování lidstva energií v různých formách v následujících desetiletích. Jedním z nejdůležitějších úkolů, který by lidstvo posunul o velký krok vpřed, by bylo vyřešení efektivního skladování elektrické energie. Pokud by toto bylo vyřešeno, bylo by možno energii vyrobenou ze solárních panelů a větrných elektráren skladovat a používat ji i v době, kdy tyto zdroje energii nevyrábí. Pak by mohl podíl elektráren vyrábějících energii z fosilních paliv a jádra na celkovém objemu klesnout. Jelikož je skladování elektrické energie zatím velice složité, je zřejmé, že se naše energetika do budoucna bez energie z jádra neobejde, proto je nutné postavit nové jaderné bloky v Dukovanech, popřípadě v Temelíně.

Po přednášce následovala diskuze. Další přednáška je naplánována opět ve spolupráci s místním gymnáziem a uskuteční se za rok.

Ing. Pavel Hrnčíř