V tomto roce proběhl konkurz na místo ředitele SPŠel.it, který vyhlašuje krajský úřad povinně každých šest let. Ing. Milan Maršík úspěšně obhájil svoji pozici a byl Radou Královéhradeckého kraje potvrzen na další funkční období na pozici ředitele SPŠel.it Dobruška.

Moc gratulujeme a přejeme panu řediteli pevné zdraví, elán a spokojenost v pracovním procesu.

Za pedagogický sbor ing. Hana Mužíková, členka konkurzní komise

Ing. Milan Maršík