Jako člence školské rady a konkurzní komise je mi potěšením Vám oznámit, že Ing. Milan Maršík byl Radou Královéhradeckého kraje potvrzen ředitelem SPŠel•it Dobruška na další šestileté období. Za školskou radu a zaměstnance školy mu přejeme pevné zdraví, hodně sil do další práce a těšíme se na pokračování skvělé spolupráce.

Ing. Hana Mužíková