Vzhledem k tomu, že Ing. Václav Cohorna musel z vážných zdravotních důvodů odstoupit z funkce ředitele SPŠel• it Dobruška, byl Radou Královéhradeckého kraje od 1. 12. 2009 jmenován do této funkce ing. Milan Maršík, který byl vybrán na základě výsledku konkurzního řízení.

Ing. Milan Maršík na naší škole působil v minulosti jako pedagog. Škola v něm získává nejen zkušeného odborníka a pedagoga, ale i manažera, který chce své zkušenosti využít k dalšímu rozvoji naší školy.

Kolektiv pracovníků SPŠel•it děkuje Ing. Václavu Cohornovi za jeho práci pro školu a novému řediteli přeje hodně zdaru a sil v jeho nové funkci.

Ing. Hana Mužíková