Ve druhém pololetí školního roku odešlo do života 12 maturantů.

Někteří naši maturanti nás stihli reprezentovat na turnaji v nohejbalu v Hořicích.

Odehráli jsme Přebor DM v šachu, kterého se zúčastnilo 7 hráčů.

Přeborníkem se stal Lukáš Habr (4. ročník), 2. místo – Šimon Dostál (3. ročník),

 3. místo – Miroslav Pich (1. ročník)

 Odehráli jsme Přebor DM  v badmintonu jednotlivců a dvojic.

Přeborníkem se stal Jiří Kocián (1. ročník), 2. místo – Jan Lorenc (2. ročník),

3. místo – Tomáš Dub (2. ročník)

Celkem se zúčastnilo 9 jednotlivců.

Přeboru DM ve čtyřhře se zúčastnily 3 dvojice.  Všechny tři dvojice měly jeden zápas vyhraný a jeden zápas prohraný. Nastala situace, že všichni měli stejný počet bodů. Muselo se přistoupit k počítání míčů a na základě skóre je pořadí níže uvedené.

 1. místo -J. Lorenc + T. Dub

 2. místo – J. Kocián + J. Kaplan

 3. místo – A. Kaněrová + S. Pohlová

Účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme.

Soutěže EVROPA  2050 se zúčastnil Michal Těžký (1. ročník) s fotografií nazvanou Město budoucnosti a Eliška Práchenská, Veronika Broulíková, Martina Vomáčková (3. ročník) s kresbou Naslouchání generací.

Michal Těžký a několik jeho spolužáků se 23. 6. zúčastnilo focení zahájení výstavy nazvané Život je teď…, kterou pořádá „ náš“ Domov důchodců ve Dvoře Králové.  Muzeum v  Hradci Králové poskytlo prostory pro tuto jedinečnou výstavu, která spojuje  seniory a juniory.  Jsme rádi, že naše škola u toho mohla být.

Všem ubytovaným přejeme hezké prázdniny a děkujeme za spolupráci.

foto: M. Těžký, V. Horký, V. Šafář, S. Pohlová

text: S. Pohlová