Posledního března skončila výstava fotografií a obrazů našich studentů a absolventů, kteří prezentovali svůj talent během března v prostorách městské knihovny Dobruška. Ať už zachycením okamžiku skrze fotoaparát, nebo tvůrčí činností s technikou kresby či malováním, z každého obrazu bylo možné vnímat jejich talent a um.

První výstavu jsme uspořádali v lednu 2018 v městském lapidáriu a v prostoru malého sálu společenského zařízení KINO 70. Na výstavu tenkrát přispělo deset našich žáků a žákyň napříč 2., 3. a 4. ročníkem a výstava měla velký ohlas. Mnozí návštěvníci byli až překvapeni, jak se na technické škole sešlo tolik talentovaných dětí.

Ano, ačkoliv se na naší škole studují pouze technické obory, přesto se objeví skrytý talent, který se snažíme zachytit a v rámci našeho oboru Digitální grafická tvorba podpořit, neboť krása umění povznáší ducha a formuje mysl.

Z těchto důvodů jsme po relativně krátké přestávce vlivem nepříznivých okolností znovu požádali o prostory místní knihovny a navázali na předchozí výstavy, aby talent našich žáků nezůstal skryt někde na disku počítače nebo v deskách doma na poličce, anebo za skříní.

Cílem této výstavy bylo podpořit i naše absolventy, kteří ve své umělecké tvorbě pokračují a i po škole svůj talent rozvíjejí v rámci jejich hobby prostoru. Proto vznikla myšlenka srovnat jejich pokroky s našimi současnými žáky, aby ani oni nezůstali skryti. Avšak nešlo nám o samotné hodnocení a porovnání kdo je lepší.

I tato výstava měla u veřejnosti velký ohlas, moc se líbila a některé obrazy jsme v knihovně nechali    na dobu neurčitou, jen pro ozdobu interiéru. Děkujeme za účast všem, kdo se přišli podívat, děkujeme za podporu ostatním, koho jsme inspirovali nenechat si ujít výstavu našich talentovaných dětí příště.

Jaroslav Mužík