Stejně jako v minulých letech, tak i pro školní rok 2019/2020 vyhlásilo vydavatelství ekonomické literatury soutěž s ekonomickou tématikou.

Tentokrát vybralo zajímavé zadání „HOME OFFICE A MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE.“ Při této volbě, na podzim roku 2019, autoři jistě netušili, jak aktuální téma vybrali vzhledem k situaci, která u nás nastala v březnu 2020.

Výjimečná situace dala žákům možnost vyzkoušet si v praxi, jaké to je využívat home office, tzn. pracovat a učit se z domova. Poznali, jaké výhody a nevýhody tato forma práce přináší. Mohli si ověřit, zda názory, které vyjádřili ve své práci, ve skutečnosti platí a do jaké míry.

Soutěže se opět zúčastnily desítky žáků z nejrůznějších středních škol. Z té naší to byli tito žáci a žákyně třídy T2B – obor Aplikační software a multimédia: Adéla Vaňková, Adéla Vymetálková, Jaroslav Sláma, Richard Benjamin Chaloupka, Kristýna Hovorková, Markéta Kaiserová, Jan Němeček a Jan Rýdl.

V letošním roce porota vyhodnotila 26 nejúspěšnějších prací. Mezi nimi byly i práce našich žáků. Jan Němeček získal 4. místo a hned za něj na 5. místo se zařadil Jaroslav Sláma. K jejich úspěchu jim samozřejmě blahopřeji.

Je však třeba říci, že „vyhráli“ všichni, kteří si našli čas a zamysleli se nad svými budoucími pracovními plány. Je přínosné, že se s ostatními podělili o své názory a dokázali uvést argumenty, kterými své názory obhajovali. Moje poděkování patří tedy všem zúčastněným.

Mgr. Blanka Štefanidesová