Slovo dalo slovo a v červnu 2019 jsme se s paní Ing. L. Lorencovou, ředitelkou Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem, domluvily na realizaci výstavy fotografií  žáků, absolventů a zaměstnanců SPŠel.it Dobruška, která bude součástí vánočního programu. Termín vernisáže byl stanoven na 19. 12. 2019.

V srpnu jsme se  s kolegou J. Mužíkem jeli podívat na prostory, ve kterých budeme vystavovat.

Byl zahájen školní rok 2019/2020 a náš čas se blížil. Vybírali jsme fotografie vystavené ve škole, tiskli nové na našich profesionálních tiskárnách EPSON řady SureColor a na fotopapírech od firmy FOMEI.

Den instalace výstavy, kterou jsme nazvali Spojujeme generace, byl stanoven na 14. 12., a tak jsme ráno vyrazili s kolegou J. Mužíkem a kolegyní H. Mužíkovou. Instalace nám zabrala 3 hodiny a to jsme měli k ruce pana správce a paní ředitelku výše zmíněného zařízení.

Senioři naše počínání se zájmem sledovali.

Ve čtvrtek 19. 12. přišel den D a naši výstavu jeli otevřít pan ředitel Ing. M. Maršík,  vyučující J. Mužík a za žáky T. Kaněra, žák 3. ročníku. Od této chvíle až do konce března budou naše fotografie součástí životů seniorů v Domově důchodců.

Radost z toho, že si na ně vzpomenou i generace mladších nás utvrdila v tom, že celé naše úsilí má smysl.

Tímto se nám podařilo navázat spolupráci a v červnu 2020 pojedou naši žáci oboru multimédia fotografovat „naše“ seniory.

Autoři fotografií z řad žáků:

ČEPELA Jiří, DROBNÁ Marcela, HANUŠOVÁ Nikola, HART Sebastián, HRADECKÝ Martin, KŘIVDA Martin, MANSFELD Vojtěch, MORAVEC Jan, NOVÁK JAN, PETROVÁ Klára, SOUČEK Michal, ŠEDIVÁ Dominika, UHRIN Tadeáš.

Autoři fotografií z řad zaměstnanců:

FRANČIAKOVÁ Ivana, MUŽÍK Jaroslav, MUŽÍKOVÁ Hana, POHLOVÁ Simona, ŠTEFANIDESOVÁ Blanka.

Autorka grafiky plakátu: Teplá Alexandra

Text: Mgr. Simona Pohlová, foto: Jaroslav Mužík