Dne 8. února 2019 se v Novém Městě nad Metují konal maturitní ples studentů čtvrtého ročníku.

Zprvu nám ukázala taneční skupina TK Akcent Dobruška své dovednosti a po ní se na pár minut o náplň staraly 3 třídy maturantů, které se představily vydařenými nástupy. Kolem desáté hodiny si přišli maturanti užít chvíli slávy, když přebírali šerpy od třídních učitelek a pana ředitele. Jak se blížila půlnoc, tak nás třída T4A překvapila svým půlnočním vystoupením. Tím byl v poslední době na internetu známý tanec baby shark. Vyvrcholením večera se tradičně stalo půlnoční zašlapávání šerp, které bylo pojato tanečně a vcelku divoce.

Ples pořádaly žáci třetího ročníku s učiteli a vedením školy, kterým patří obrovské poděkování za zprostředkování tomboly, obsluhu v šatně a za příjemně prožitý večer. O hudební doprovod se postarala výborná hudební skupina Antree.

Tomáš Němeček, T4A