K tradicím naší školy patří slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Pro letošní absolventy se jejich definitivní rozloučení s naší školou konalo 31. 5. 2017 v Kulturním domě v Dobrušce. Čtyři roky studia uběhly neuvěřitelně rychle. Možná by se patřilo ohlédnout se za dobou středoškolského studia, ale asi bude lepší s úsměvem hledět na dny, týdny či roky, které teprve přijdou.

Na SPŠel·it v Dobrušce letos v jarním termínu úspěšně završilo studium 43 žáků ve třech maturitních třídách. Prezentovali své znalosti, dovednosti, zralost, připravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou budovat jako odborníci ve svém oboru. Řada z nich bude pokračovat ve studiu na vysokých školách. Naši školu opouštěli nejen s maturitním vysvědčením v kapse, ale všichni si odnášeli také Europass, jenž mnohým otvírá dveře pro práci i studium v zahraničí. Rozšířil se i počet studentů, kteří absolvovali síťovou akademii CISCO a získali mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačových sítí.

Ve škole bude i v dalších letech stabilní prostředí s dvanácti třídami a budeme i nadále žákům základních škol nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby se mohli po čtyřech letech studia úspěšně ucházet o odbornou práci v technických, informatických a ekonomických oborech nebo o další studium na technických i jiných školách. SPŠel.it nyní nabízí čtyři obory: Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika, Elektronické a počítačové systémy, Aplikace počítačů a správa sítí a Aplikační software a multimédia. Na školních chodbách potkáte nejen chlapce, ale i dívky a ačkoliv se jedná o technické obory, věřte, že jsou stejně úspěšné jako jejich kamarádi. Zájem o studium na naší škole stoupá, a tak v září se počet studentů školy opět zvýší.

Škola neustále rozšiřuje spolupráci s řadou firem z praxe, získává pro výuku odborníky s praktickými zkušenostmi a prohlubuje spolupráci s oborově příbuznými vysokými školami v regionu. Studenti se účastní mezinárodních projektů, jejichž součástí jsou i výjezdy do zahraničí. Modernizují se dílny i laboratoře pro odbornou výuku, tyto prostory pak využívají nejen naši studenti, ale slouží i pro zájmovou činnost žáků základních škol z Dobrušky a okolních obcí.

Zájemci z řad veřejnosti mají možnost nahlédnout do školy při pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří. Této příležitosti využívají nejen zájemci o studium se svými rodiči, ale i někteří absolventi, kteří se přijdou pochlubit svými úspěchy, a také porovnat, co se na škole od jejich odchodu změnilo.

SPŠel·it Dobruška má více jak 70 let dlouhou tradici a je nedílnou součástí školství ve městě i v regionu. Přejeme si, aby i nadále zůstala uznávaným centrem odbornosti a vzdělanosti v celé oblasti.

Ing. Milan Maršík