Spousta věcí nám připadá, že jsou samozřejmé. Vzduch, který dýcháme (300 miliónů let?), elektřina (od konce 19. století), kalkulačky, počítače, internet… Nejmladší je internet, první návrh www stránek publikoval Tim Berners-Lee v r. 1989 v CERN. A jak dlouho používáme počítače? První čtyřbitový mikroprocesor Intel 4004 byl uveden na trh 15. listopadu 1971, tedy právě před 50 lety! Teprve rozvoj procesorů umožnil miniaturizaci výpočetní techniky, tak jak jsme na ni dnes zvyklí. Jen pro zajímavost: známý elektronkový počítač ENIAC z konce II. světové války obsahoval 17648 elektronek, vážil 30 tun a měl příkon 150 kW. Chlazení zajišťovaly dva letecké motory. S desetimístnými čísly v desítkové soustavě prováděl 357 operací násobení nebo 35 operací dělení za sekundu. Tehdy to byla úžasná rychlost.

Po památném datu 15. 11. 1971 začal exponenciální rozvoj mikroprocesorové techniky, platil dosti přesně Moorův zákon, který předpovídal dvojnásobný nárůst počtu tranzistorů na čipu vždy za 18 měsíců. Objevily se 8bitové procesory, nejdříve I8008 následovaný I8080, poté 16bitové (80286), 32bitové (80386). Postupně se zvyšovaly počty sběrnic, zvyšovaly se počty jader na čipu. Zároveň se též objevovali další výrobci mikroprocesorů, jako Motorola, AMD, Zilog, Texas Instruments.

Okolo roku 1980 se také začal používat název jednočipový počítač či mikrořadič (microcontroller) pro jednoúčelové aplikace jako je řízení, regulace apod. Jednočipový počítač je integrovaný obvod, který v sobě zahrnuje zpravidla vše potřebné k tomu, aby mohl obsáhnout celou aplikaci, aniž by potřeboval další podpůrné obvody. Příkladem jsou PIC firmy Microchip Technology nebo řada 8051 od Intelu.

Tak tedy vypadá velmi stručný náhled do úctyhodných padesáti let rozvoje mikropočítačů. Čas ovšem běží dál, na obzoru se rýsují další možnosti, snad kvantové počítače nebo i jiné technologie, které zatím neznáme. S uspokojením však konstatujeme, že naše škola nestála opodál, trend vývoje zachytila velmi brzy a teorii mikroprocesorů tak vyučujeme dlouhých 40 roků! Průkopníkem výuky byl Ing. Karel Štěpán, který zahájil výuku ve školním roce 1981/82 na cvičných panelech TEMS 80-03 firmy TESLA IMA Pardubice s procesory Intel 8080. Později se přešlo na jednočipový mikropočítač 8051. Začátky nebyly lehké, bylo nutné vypracovat logické a srozumitelné osnovy výuky a bylo třeba vybudovat technické zázemí, tedy pracoviště pro žáky, protože tuto disciplínu „nasucho“ vyučovat nelze. Stali jsme se první školou v kraji, která s touto výukou začala! V roce 2008 převzal pomyslnou štafetu vynikající odborník a praktik Ing. Josef Hloušek, který přešel na výuku mikrořadičů řady PIC. V krátké době, přes prázdniny, vybudoval žákovská pracoviště pro práci na tomto typu mikrořadiče a napsal vynikající skripta. V současné době se o tuto disciplínu elektrotechniky stará velmi obětavě Ing. Jiří Vintera, který do výuky zařadil nové prvky, jako je např. Arduino.

Na SPŠel·it Dobruška zůstaneme i nadále věrní své tradici sledovat moderní trendy v elektrotechnice a informačních technologiích, seznamovat s nimi své žáky a připravovat je tím co nejlépe na jejich působení v praxi.

Ing. Zdeněk Sokol