Od září roku 2019 bude na naší škole otevřen vzdělávací program MikroTik Academy, který přinese žákům možnost bezplatně se do něj zapojit a připravit se na složení celosvětově uznávané průmyslové certifikace MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Vzdělávací program pokrývá problematiku správy síťových prvků se systémem RouterOS, mj. základy routingu a switchingu, bezdrátových sítí, zabezpečení a QoS. Součástí je i vlastní certifikační zkouška vedoucí k získání certifikace MTCNA (v anglickém jazyce).

Primárně je vzdělávací program určen pro žáky druhých a třetích ročníků, je ale možné se do něj zapojit již v prvním ročníku. Vzdělávací program bude organizován vždy 2 hodiny týdně, jako kroužek, v celkové délce 68 hodin za školní rok. Poslední 2 hodiny ve školním roce bude probíhat organizace samotné certifikační procedury v anglickém jazyce. Po jejím úspěšném absolvování obdrží student certifikát, který mu škola následně barevně vytiskne. Bližší informace o obsahu vzdělávacího programu MikroTik Academy naleznete zde.

Hlavní přínos pro studenty

  • Získání teoretických a praktických znalostí nad rámec běžné výuky
  • Poznatky možno uplatnit ve třetím a čtvrtém ročníku v rámci CISCO akademie
  • Možnost získání certifikátu, prokazujícího znalosti v dané oblasti (zdarma)

Případní zájemci mohou kontaktovat lektora:

Petr Matejsek
e-mail: pematejsek@spselitdobruska.cz