Asociace energetických manažerů ve spolupráci s partnerskou firmou ČEZ Distribuce a.s. spustily ve školním roce 2016/17 program na podporu vzdělávání v elektrotechnických oborech na středních školách. Projekt se osvědčil, a proto byla účast v tomto program znovu nabídnuta 10 školám, které vyučují elektrotechnické obory a spolupracují s ČEZem. Jsme rádi, že jednou z nich je i naše škola. Účelem Motivačního programu Prokopa Diviše je zvýšit atraktivnost studia elektrotechnických oborů a zároveň také podpořit možnost zaměstnání ve společnosti ČEZ.

Ve čtvrtek 11.10.2018 uspořádala Asociace energetických manažerů a společnost ČEZ Distribuce prezentaci s tímto tématem pro žáky oboru Elektrotechnika na naší škole. Za AEM se zúčastnila paní Novotná, ČEZ Distribuce reprezentovali pánové Karásek a Novák, akce se dále zúčastnili i náboroví pracovníci ČEZu paní Bolfová a pan Klacián. Motivační program Prokopa Diviše je určen pro 2. – 4. ročníky oboru Elektrotechnika, účast žáků prvního ročníku byla informativní. Žáci byli názorně a přehledně seznámeni s účelem programu a rámcově i se způsobem vyhodnocení nejlepších žáků v jednotlivých ročnících. Pro odměny žáků ČEZ Distribuce, a.s. vyčlenila částku 102 000 Kč pro každou školu, což u nás znamená finanční odměny ve výši 16000, 11000 a 7000 Kč pro první 3 žáky v každém ročníku.

Konkrétní kritéria hodnocení vyhlásí vedení školy ve spolupráci s vedoucími tematických komisí a třídními učiteli do 31.10.2018. Možnost účasti v tomto programu je určitě pro studenty oboru Elektrotechnika zajímavou motivací ke studiu i dalším aktivitám.

V rámci spolupráce s partnerskou společností ČEZ se žáci naší školy účastní pravidelně i dalších akcí, jako je například v nedávné době pořádaná Distribuční maturita v Hradci Králové, které se zúčastnili 4 studenti 4. ročníku a Honza Drška obsadil 2. místo!

Ing. Zdeněk Sokol