Na naší škole proběhla již podruhé akce s názvem Motivační program Prokopa Diviše. Asociace energetických manažerů ve spolupráci s partnerskou firmou ČEZ Distribuce a.s. spustily tento program na podporu vzdělávání v elektrotechnických oborech na středních školách. Účelem Motivačního programu je zvýšit atraktivnost studia elektrotechnických oborů a zároveň také podpořit možnost zaměstnání ve společnosti ČEZ.

Do programu se mohli přihlásit žáci 2. – 4. ročníku a pořadí jednotlivých studentů záviselo na klasifikaci v odborných předmětech a na jejich odborné aktivitě ve škole i mimo školu. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech v každém ročníku, získali finanční odměnu, jejíž celková výše dosáhla 102 000 Kč.

Vyhodnocení Programu proběhlo v pátek 13. května 2019 před žáky školy oboru Elektrotechnika za účasti ředitele školy Ing. Milana Maršíka a řady hostů. Z nich jmenujme Ing. Tomáše Murtingera, ředitele úseku Finance a správa, člena představenstva společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Mgr. Šárku Beránkovou, regionální manažerku komunikace a mluvčí skupiny ČEZ, Mgr. Martina Klaciána, HR specialistu pro nábor senior, Ing. Tomáše Karáska a Bc. Jiřího Nováka, regionální reprezentanty, Ing. Kateřinu Hamzovou, vedoucí redaktorku časopisu Energetika, zastupující AEM a v neposlední řadě starostu města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře a místostarostu Mgr. Miroslava Sixtu.

Po krátkých projevech ředitele školy i hostů byly vyhlášeny výsledky Programu na naší škole. Ve 2. ročníku se nejlépe umístili Antonín Drašnar, Josef Kuchař a Richard Vejrosta, ve 3. ročníku byli nejlepší Ondřej Hloušek, Jakub Nechvátal a David Hübsch a z maturantů byli nejlépe hodnoceni Ondřej Dudášek, Jan Drška a Tomáš Thér. Všem blahopřejeme!

Je jistě dobrou zprávou, že dneškem Program Prokopa Diviše nekončí, ČEZ Distribuce hodlá ve spolupráci s Asociací energetických manažerů v Programu pokračovat i v příštích letech.  Program pak určitě splní svůj účel – motivovat žáky ke kvalitnímu studiu elektrotechniky.

Tisková zpráva ČEZ Distribuce – Motivační program Prokopa Diviše

Ing. Zdeněk Sokol