Také v letošním roce navštívili naši školu zástupci partnerské firmy ČEZ, aby v rámci spolupráce s naší školou nabídli možnosti zaměstnání letošním absolventům oboru Elektrotechnika. V rámci přirozené obměny svých technických pracovníků zřizují praktikantská pracovní místa, kde v rámci 2 let získají noví pracovníci potřebnou praxi a kvalifikaci pro další samostatnou práci na pracovištích skupiny ČEZ. Spolu s panem Martinem Klaciánem, který se stará o rozvoj spolupráce s naší školou, k nám tentokrát přijel pracovník ČEZ Distribuce pan Jan Pithart, který absolvoval naši školu v roce 2003. Společně seznámili naše studenty s možnostmi uplatnění u společnosti ČEZ a výhodami zahájení pracovní kariéry na praktikantské pozici. Po již osvědčeném zajišťování praxe na zařízeních ČEZ pro studenty 2. a 3. ročníků, které probíhá ve spolupráci se školou již třetím rokem, to považujeme za další viditelný krok k užšímu sepětí školy s technickou praxí a lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

Ing. Milan Maršík