V rámci spolupráce s partnerskou firmou ČEZ navštívili naši školu její zástupci, aby nabídli možnosti zaměstnání letošním absolventům oboru Elektrotechnika. V rámci přirozené obměny svých technických pracovníků zřizují praktikantská pracovní místa, kde v rámci 2 let získají noví pracovníci potřebnou praxi a kvalifikaci pro další samostatnou práci na pracovištích skupiny ČEZ. Zájemci o tato pracovní místa budou zástupkyní útvaru Strategického náboru LZ, paní Kateřinou Gavlasovou (katerina.gavla­sova@cez.cz) pozváni k pohovoru a budou mít šanci uspět při obsazování technických pracovních míst ve firmě ČEZ. Po zajišťování praxe na zařízeních ČEZ pro studenty 2. a 3., ročníků, které probíhá ve spolupráci se školou již druhým rokem, to považujeme za další viditelný krok k užšímu sepětí školy s technickou praxí a lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

Milan Maršík