Dne 15. 4. 2015 uspořádal DM závěrečné opékání pro ubytované žáky čtvrtých ročníků. Vychovatelé společně s žáky připravili venkovní posezení u ohně, nakrájeli zeleninu a nanosili dřevo. Maturanti se pomalu začali sbíhat za vůní špekáčků, které nám poskytl DM.

Na trávníku se rozložilo několik dek, ty obsadili studenti z T4B, kteří přijeli opékat se svými spolužáky. Když dorazily paní učitelky ze školy, hned byla zábava pestřejší. Opékaly s námi nebo jen poseděly u ohýnku a zahrály si „Hádej, kdo jsi?“ a „Skokanem roku se stává?“.

Akce se ve společnosti spolubydlících, spolužáků, vychovatelů, učitelek a nádherného počasí vydařila.

LOGO DM SPŠelit Dobruška
Petra Labuťová
foto: Sebastián Hart