V soutěži Škola doporučená zaměstnavateli, kterou pořádá Klub zaměstnavatelů, obsadila SPŠ el·it Dobruška pro rok 2017 třetí místo. Je to již čtvrtý ročník soutěže a naše škola skončila vždy na hodnocené „medailové“ pozici, z toho dvakrát, v letech 2014 a 2016, získala první místo v Královéhradeckém kraji.

Letošní třetí místo považujeme za velký úspěch, protože první dvě pozice získaly školy, jejichž absolventi nacházejí uplatnění ve výrobních pozicích v automobilovém průmyslu, a hlas od těchto firem má vzhledem k počtu jejich zaměstnanců velkou váhu. Absolventi naší školy nacházejí v těchto i dalších firmách uplatnění spíše v technických pozicích při údržbě automatizovaných linek, robotů a příslušné IT infrastruktury nebo informačních systémů. Přesto, že hlasování je neveřejné, ceníme si o to víc hlasů menších firem, které jsme obdrželi a které nám dopomohly k získanému umístění, a budeme usilovat o to, abychom si podobné umístění zasloužili i v příštím roce. Děkujeme za důvěru i dosavadní spolupráci a těšíme se na další.

Zpráva Klubu zaměstnavatelů k výsledkům této soutěže v Královéhradeckém kraji je zde: http://www.klubzamestnavatelu.cz/v-kralovehradeckem-kraji-zvitezila-hradecka-sos-a-sou-vocelova/zprava/

Škola doporučená zaměstnavateli je soutěž pořádaná Klubem zaměstnavatelů od roku 2014, v níž firmy dávají svůj hlas středním školám, které mají největší přínos pro trh práce. Umístění na jednom z předních míst v této soutěži za Královéhradecký kraj je pro naši školu nejen velkým úspěchem, ale zároveň pozitivní zprávou pro naše studenty, kteří se již brzy budou zajímat o své uplatnění v praxi, i pro ty, kteří si naši školu pro svoji přípravu na život teprve vyberou. V obou případech jim zaměstnavatelé dávají jasný vzkaz, že o ně bude po absolvování školy zájem a po maturitě s vysokou pravděpodobností získají dobré zaměstnání v regionu. Tato důvěra a podpora zaměstnavatelů nás velmi těší, je to ocenění naší dlouholeté aktivní oboustranné spolupráce s firmami a také kvalitní práce našich úspěšných absolventů, kterou odvádějí v praxi. Pro všechny zaměstnance školy je to pak nejen významné ocenění jejich práce, ale také velmi důležitá motivace do práce další.

Také výsledky soutěží Škola firmě a Firma škole, které pořádá Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, byly ve znamení úspěchu firem v oblasti Automotive a na ně napojených škol. Naše škola byla za významnou spolupráci s firmami v této soutěži oceněna v roce 2015 a podle jejích pravidel nemohla být v minulém ani letošním roce ještě nominována. Mohli jsme však přispět svým hlasem k nominaci na ocenění našich partnerských firem. V loňském roce to byla společnost OEZ Letohrad, v roce letošním KBA-Grafitec Dobruška, za kterou nominaci převzal finanční a personální ředitel Ing. Forejtek. Je to z naší strany jedna z mála příležitostí k poděkování za podporu činnosti naší školy. Rádi v nominacích na ocenění našich spolupracujících firem budeme pokračovat, i když si uvědomujeme, že bychom potřebovali nejméně 30 roků, aby se postupně dostalo na všechny. To ale jen vypovídá o skutečnosti, že o firmy, které mají zájem s naší školou spolupracovat a různými způsoby ji v její činnosti podporovat, nemáme nouzi. Budeme se těšit, že tomu tak bude i nadále a že budou přibývat i nové formy spolupráce.

Všem našim partnerským firmám, z nichž těch nejvýznamnějších jsou v současnosti více než tři desítky, děkujeme za dosavadní spolupráci, pomoc i všestrannou podporu naší školy a těšíme se nejen na pokračování spolupráce, ale i na její další rozvoj a nové formy. O dobré jméno u zaměstnavatelů budeme usilovat i nadále a zároveň věříme, že nám jej pomohou udržet a šířit i další generace našich absolventů.

Ing. Milan Maršík