V květnu si naši školu přišli prohlédnout absolventi třídy S4 z roku 1997, třídní učitelky Hany Mužíkové. Všichni se shodli na tom, že škola je špičkově vybavena a že mnozí žáci si ani neuvědomují, jaké možnosti jim nabízí. Zdůraznili, jak se toto vše v praxi oceňuje.

Většina absolventů z této třídy vystudovala vysokou školu, mnozí jsou na předních pozicích v různých našich či zahraničních firmách a mnoho z nich procestovalo svět. Všichni školu a její pedagogy chválili, že jim dala dobrý základ vědomostí, a to nejen do dalšího profesního života.

Naši žáci si mohli poslechnout cenné rady a kariérní příběhy během besedy, kterou jsme s těmito absolventy uspořádali v tělocvičně a která se ukázala přínosnou hlavně tím, že životní zkušenosti se cení nejvíce a předčí mnohá mentorování.

Pokud bych shrnula hlavní myšlenky, které se prolínaly debatou a na kterých se zúčastnění shodli, uvedu, že  nejdůležitější je využít toho, že škola nutí učit se a přijímat nové informace. A to vše zadarmo, neboť v životě samém se za každou nabytou vědomost draze platí a že znalost světového jazyka otevírá brány do světa.

Pan Ing. Hajný studentům vyprávěl svůj kariérní příběh, ve kterém vyjádřil, že i když člověk nějaký obor na střední škole vystuduje, neznamená to, že ho musí studovat i na vysoké. Je třeba mít nějaký cíl, nevzdávat se svých snů a makat na sobě celý život.

Naši žáci pozorně poslouchali slova těch, kteří před 20 lety byli na jejich místech a ocenili upřímnost a zábavnou formu, jakou jim rady do života dávali jejich mnohem starší a úspěšní spolužáci.

Myslím, že vše nejlépe vystihují slova Ing. Potočka, který absolvoval jadernou fyziku a nyní pracuje v jaderné laboratoři. Našim studentům řekl:” Važte si toho, co tady máte, protože je to tady Hilton”.

Z ohlasů našich žáků víme, že akce se vydařila, a to včetně florbalového zápasu, který absolventi statečně sehráli, užili si to a prohráli se třídou E3. Určitě mnohým našim současným studentům dala chuť dál něco v životě dokázat.

Kluci díky, bylo to super.

Ing. Hana Mužíková