V úterý 11. 2. 2014 se třídy T3A a E3, pod vedením paní učitelky Skalové a pana učitele Mužíka, zúčastnily dne otevřených dveří na FEL ČVUT v Praze. Již při vstupu se nás ujali průvodci, kteří nás seznámili s okruhem prohlídky. Každý dostal mapu školy a plánek se soupisem odborných učeben, které bylo možné navštívit.

Na prohlídku jsme se vydali ve dvou skupinách. Jednou z nejzajímavějších z učeben byla laboratoř přenosu dat, kde nám ukázali svařování optiky a seznámili s jejím použitím. Z laboratoře přenosu dat jsme se přesunuli do audiovizuálního studia, kde jsme byli svědky toho, že i obyčejný alobal umí vydávat určitý zvuk. Další zastávkou pro nás byla laboratoř CAT – centra asistivních technologií, kde jsme se seznámili s vývojem pomůcek pro zrakově a sluchově postižené. Ve vedlejší laboratoři lékařské techniky nám ukázali moderní lékařské přístroje a zájemci si mohli prohlédnout, jak vypadá jejich tepna na ultrazvuku.

Po návštěvě této laboratoře jsme se přesunuli do učebny družicové navigace, kde nás seznámili s funkcemi GPS a dalších navigačních systému. Na předposlední zastávce nás čekala laboratoř vysokého napětí, kde jsme měli možnost zhlédnout pokusy s elektřinou. Byly nám zde vysvětleny způsoby provedených efektů a také problémy s přenášením vysokého napětí.

Na závěr nás čekala nejpopulárnější učebna s leteckým simulátorem, kde si všichni zájemci mohli vyzkoušet, jak se takové letadlo řídí a jak se s ním přistává. Zatímco jsme čekali, až se zájemci vystřídají na simulátoru, navštívili jsme ještě okolní laboratoře, konkrétně laboratoř elektrických pohonů a laboratoř virtuální reality a vizualizace. Poté následoval volný program a návrat zpět do Dobrušky.

Jan Řízek, T3A