Ve dnech 9.-11.11.2013 navští­vila naši školu delegace z družební školy z Plocka v Polsku. Účelem této krátké návštěvy byla ratifikace smlouvy o naší vzájemné spolupráci, kterou ratifikovali svými podpisy ředitel SPŠel.it Dobruška Ing. Milan Maršík a nově jmenovaný ředitel Mgr.Inž. Dariusz Tyburski ze ZST Plock. Pan Tyburski nastoupil na místo ředitele po zemřelém Mgr. Bernardu Szymaňskim, který podlehl těžké nemoci v květnu tohoto roku. Během pobytu naši hosté navštívili pevnost Dobrošov. V pondělí při prohlídce školy obdivovali nové vybavení laboratoří a školy. Jsme rádi, že naše spolupráce bude dál pokračovat.

Hana Mužíková