O spolupráci naší školy s firmou CETIN bylo psáno na naších webových stránkách už mnohokrát. Tato firma věnovala naší škole například svářečku optických vláken, lámačku optických vláken, rozvaděč DSLAM, anténu pro 3G sítě, přístroj pro měření a analýzu závad v optických trasách. Dalším příkladem spolupráce jsou přednášky pro žáky školy od odborníků jmenované firmy.

Posledním příkladem spolupráce naší školy s firmou CETIN byla návštěva učitele odborných předmětů přímo v centrále firmy v Praze. Zde proběhla instruktáž k měření na přístroji OTDR (optický reflektometr). Dále zde odborníci firmy svařili optickou trasu délky 2 km pro výuku na naší škole. Na této trase se budou žáci učit jak měřit délku trasy, její útlum, lokalizaci optických spojů na trase ať spojů svářených nebo realizovaných pomocí optických konektorů. Další možností je lokalizace závady na trase, která může být způsobena přerušením optického kabelu nebo nadměrným ohybem, tj. deformací kabelu.

Sváření optických kabelů i měření na přístroji OTDR mohou vidět návštěvníci výstav středních škol a zaměstnavatelů na výstavě v Náchodě (22. a 23. 10.) a v Hradci Králové (12. a 13. 11.)

Za technické vybavení a příkladnou spolupráci firmě CETIN škola touto cestou děkuje.

Ing. Pavel Hrnčíř