Nový školní rok 2016/2017 zahájíme opět v Kulturním domě u nádraží.

čtvrtek 1.9.2016 v 8:00 – první ročníky
čtvrtek 1.9.2016 v 8:30 – ostatní ročníky

Po slavnostním zahájení se třídy pod vedením svých třídních učitelů odeberou do školy, kde žáci obdrží vstupní informace k novému školnímu roku. Běžná výuka začne v pátek 2.9.2016.

Na zahájení srdečně zveme i rodiče!

vedení školy