Kritéria prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde.

Obory vzdělávání:

  • Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Elektronické a počítačové systémy (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Aplikace počítačů a správa sítí (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
  • Aplikační software a multimédia (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »

Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře školy (7:00 – 15:00 h) nebo poštou nejpozději do 2. března 2020 včetně.

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

1. řádný termín: 14.4.2020, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

2. řádný termín: 15.4.2020, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín: 13.5.2020

2. náhradní termín: 14.5.2020

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50
  • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50

Další informace o Jednotné přijímací zkoušce 2020 zjistíte na www.cermat.cz , kde jsou k dispozici i ilustrační testy pro přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT, termín bude doplněn CERMATem do 31.12.2019. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

vedení školy