Výsledky přijímacího řízení 2019 – 1. kolo ke stažení zde.

Příjem přihlášek do prvního kola přijímacího řízení byl ukončen, všem zaregistrovaným uchazečům byl zaslán dopis s přiděleným číslem jednacím. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se na nás obraťte.

Obory vzdělávání:

  • Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Elektronické a počítačové systémy (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Aplikace počítačů a správa sítí (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
  • Aplikační software a multimédia (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 ke stažení zde.

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

1. řádný termín: pátek 12. dubna 2019, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2019, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín: pondělí 13. května 2019

2. náhradní termín: úterý 14. května 2019

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50
  • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50

Další informace o Jednotné přijímací zkoušce 2018 zjistíte na www.cermat.cz , kde jsou k dispozici i ilustrační testy pro přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 2.5.2019 ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

vedení školy