Informace pro uchazeče o studium v 1. kole přijímacího řízení

Příjem přihlášek ke studiu do 1. kola přijímacího řízení byl 1. 3. 2021 ukončen, všem uchazečům bude v následujících dnech odeslán doporučeně informační dopis s přiděleným číslem jednacím. V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 Vás informujeme, že z rozhodnutí ředitele školy nebudou v těchto oborech s maturitní zkouškou:
  • obor vzdělání denního studia dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program Elektronické a počítačové systémy
  • obor vzdělání denního studia dle RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika, školní vzdělávací program Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika
konány přijímací zkoušky, protože počet přihlášek do daného oboru není vyšší, než je počet přijímaných žáků. Na tyto obory budou tedy přijati všichni přihlášení uchazeči. Uchazeči o studium v oborech:
  • obor vzdělání denního studia dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Aplikace počítačů a správa sítí
  • obor vzdělání denního studia dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie, školní vzdělávací program Aplikační software a multimédia
obdrží do konce března oficiální pozvánku k přijímací zkoušce.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy

Kritéria prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde.

Obory vzdělávání:

  • Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Elektronické a počítačové systémy (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Aplikace počítačů a správa sítí (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
  • Aplikační software a multimédia (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře školy (7:00 – 15:00 h) nebo poštou nejpozději do 1. března 2021 včetně.

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. 1. řádný termín: 12. 4. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška 2. řádný termín: 13. 4. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni. V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. 1. náhradní termín: 12. 5. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška 2. náhradní termín: 13. 5. 2021, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené) Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 60 minut
  • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené) Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 70 minut
Další informace o Jednotné přijímací zkoušce 2021 zjistíte na www.cermat.cz , kde jsou k dispozici i ilustrační testy pro přijímací zkoušky. Dále Vám při přípravě na přijímací zkoušky může pomoci aplikace InspIS SETmobile, více informací o této aplikaci najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT, termín bude doplněn CERMATem. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí: Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. 5. 2021 od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.  V případě nepřijetí: Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

vedení školy