Dne 21.6.2022 odesíláme všem žákům budoucího prvního ročníku dopisem informace týkající se nástupu do školy.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Stanovení kritérií pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání a vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení – obor Aplikační software a multimédia pro školní rok 2022/2023.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Stanovení kritérií pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání a vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – obor Aplikační software a multimédia.

Stanovení kritérií pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání a vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Stanovení kritérií pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Obory vzdělávání:

  • Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Elektronické a počítačové systémy (RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika) – číst více »
  • Aplikace počítačů a správa sítí (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
  • Aplikační software a multimédia (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »

Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře školy (7:00 – 15:00 h) nebo poštou nejpozději do 1. března 2022 včetně.

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

příjem přihlášek do prvního kola přijímacího řízení byl ukončen, v nejbližších dnech od nás obdržíte dopis s přiděleným číslem jednacím, platným pro Vás po celé přijímací řízení a dalšími informacemi.

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte.

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

1. řádný termín: 12. 4. 2022, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

2. řádný termín: 13. 4. 2022, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín: 10. 5. 2022, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

2. náhradní termín: 11. 5. 2022, místo konání: budova školy na ulici Čs. odboje 670, Dobruška

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 60 minut
  • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 70 minut

Další informace o Jednotné přijímací zkoušce 2022 zjistíte na www.cermat.cz , kde jsou k dispozici i ilustrační testy pro přijímací zkoušky.

Dále Vám při přípravě na přijímací zkoušky může pomoci aplikace InspIS SETmobile, více informací o této aplikaci najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT 28.4.2022. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Uchazeč může ve školním roce 2021/2022 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

vedení školy