Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 17. září 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Tento zákaz se vztahuje na všechny prostory budovy školy včetně učeben, pouze při výuce tělesné výchovy je možné ochranné pomůcky odložit. Zajistěte se dostatečným množstvím roušek, abyste si je mohli pravidelně měnit.

Ve vnitřních prostorech Domova mládeže není nošení roušek povinné pro ubytované žáky, vychovatele a provozní personál.

Děkuji, že toto mimořádné opatření dodržujete.

Dále prosím rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, aby se seznámili s Doporučeným postupem u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19.

Ing. Milan Maršík