25. června 2015 se třida T2B, spolu s panem učitelem Jaroslavem Mužíkem, vypravila na exkurzi do významné české společnosti FOMEI. Navštívili jsme jednu ze tří divizí společnosti FOMEI, divizi foto, která sídlí v Hradci Králové.

Byli jsme uvedeni do jejich fotoateliéru a přivítáni ve velkém prostoru, od podlahy až po strop osazeném světelnou technikou a příslušenstvím, kam naše oko pohlédlo. Na úvod nás pan René Tomaides, produktový manager DIVIZE FOTO, seznámil s historií vzniku, organizací společnosti, vývojem produktové řady zařízení a osvětlovací techniky. Zmínil i strukturu obchodních řetězců, významných oblastí zastoupení a prodeje v zahraničí a také spolupráci s českým progresivním fotografem Danem Vojtěchem, se kterým nafotili katalog studiové techniky, ke shlédnutí je zde.

Dozvěděli jsme se, že činnost divize foto je zaměřena na prodej, výrobu a servis zařízení, včetně materiálů a příslušenství pro záznam, zpracování a archivaci obrazu. To jsou oblasti, o kterých se na naší škole učíme a v rámci multimediální výuky během cvičení praktikujeme. Divize foto je tedy spojená s foto optikou, například příslušenstvím pro fotografy, studiovou technikou, dalekohledy, fototiskem a dalšími službami kolem zpracování digitálního obrazu.

Druhá divize radiodiagnostiky se zabývá nabídkou, která se týká přístrojů, zařízení a příslušenství pro medicínu. Překvapilo nás, že třetí divize se zabývá golfem. Nabízí indoor golfové simulátory na hraní golfu, až po vlastní výrobu golfových holí.

Po tomto úvodu se nás ujal absolvent naší školy, Jan Novák, který ve společnosti FOMEI zastává funkci produktového specialisty STUDIO LIGHTING SYSTEM. Odborným výkladem a praktickými ukázkami nás zavedl do sféry focení produktů a kouzla ateliérového focení živých modelů a modelek vůbec. Nahlédli jsme tak do tajemství studiové práce se světlem a technika, se kterou jsme byli postupně seznamováni, nás zaujala. Na všechny konfigurace nasvícení scén jsme používali vybavení značky FOMEI.

Naše exkurze probíhala skvěle, se vším jsme se postupně seznamovali a měli jsme tak možnost zafotit si pod oborným dohledem v profesionálním fotoateliéru. Vyzkoušeli jsme si jak správně nastavit digitální fotoaparát, jak fotit a jak správně používat voštinové filtry, strip boxy a i speciální reflektor beauty dish. Většina studentů T2B se tak na dvě a půl hodiny proměnila v modely a nechali se nafotit.

Třída T2B tímto děkuje společnosti FOMEI za tuto příležitost, skvělé zážitky a zkušenosti.

Alexandr Martinec, T2B

 Zde je několik fotek k nahlédnutí: