Dne 14. 12. 2016 přijeli na naši školu odborníci z firmy Cetin. Studentům třídy T4E-A ukázali různá provedení optických kabelů, přístroje na měření optických kabelů a nejnovější svářečky optických kabelů. Hlavní náplní ale bylo vlastní svařování a měření vícevláknových ribonů v optických kabelech. Součástí přednášky byla prezentace pokládky – zafukování kabelů, lokalizace závad a měření útlumu na optických kabelech. V průběhu přednášky zaměstnanci uvedené firmy odpovídali na četné dotazy z řad studentů. Přednáška byla původně plánována na jednu hodinu, o její kvalitě a velkém přínosu pro studenty svědčí fakt, že se protáhla na více než dvojnásobek. Navíc zástupci firmy Cetin nabídli uplatnění pro naše studenty v divizi optických kabelů. Závěrem lze vyslovit přání další spolupráce s uvedenou firmou.

Ing. Pavel Hrnčíř