Dne 21. 2. 2019 přijeli na naši školu odborníci z firmy Cetin. Žákům třídy T4A ukázali různá provedení optických kabelů, přístroje na měření optických kabelů, přístroje na zjišťování problémů v optických kabelech a nejnovější svářečky optických kabelů. Součástí přednášky byla i praktická ukázka svařování optických vláken v kabelech s vlákny v ribonovém provedení i v kabelech s volně kladenými vlákny. Vlastní svařování si mohli vyzkoušet i sami žáci. O kvalitě svářečky kabelů pro ribonové provedení svědčí fakt, že svářečka dovoluje svářet až dvanáctivláknové ribony s následným vyhodnocením provedených svárů. Naše škola díky firmě Cetin vlastní svářečku pro sváření šestivláknových ribonů.  Přednáška s praktickými ukázkami byla velice zajímavá, trvala tři vyučovací hodiny a jistě by bylo o čem přednášet a diskutovat dále, kdyby bylo více času.

O tom, že vše, co se týká přenosu dat, tj. přenosové trasy, instalace a spojování přenosových médií a jejich údržba, má velkou budoucnost, svědčí neustále rostoucí přenos v Internetu. Jmenovaná firma nabízí uplatnění i pro naše žáky, hlavně v oddělení optických kabelů.

Třešničkou na dortu byl další dar společnosti Cetin. Firma darovala naší škole tzv.  rDSLAM, tj rozvaděč, který se napojuje pomocí optických kabelů k infrastruktuře Internetu. V obcích tím umožňuje nahradit staré metalické kabely a přivést datové „dálnice“ co nejblíže k podnikům, školám i domácnostem. Připojení z rozvaděče na koncového zákazníka pak může být buď metalickými nebo optickými kabely.

Za poskytnuté vybavení patří firmě CETIN poděkování s přáním dobré spolupráce s naší školou v následujících letech.

Ing. Pavel Hrnčíř