Maturitní ples čtvrtých ročníků se již tradičně konal ve společenském domě v Solnici , a to v pátek 20. 2. 2015 od 20:00. Předtančení jednotlivých tříd (T4B, E4, T4A) proběhlo od 21:00. K tanci a poslechu hrála kapela Fantasy Music.

Také letošní ples nám přinesl spoustu překvapujících momentů, směšných situací, vypitých půllitrů a celoživotních zážitků. Dokonce se i koupalo! Vezměme to pěkně popořadě. První třídou, která předvedla, co v nich vězí, byla T4B. „Béčáci“ se toho rozhodně nebáli a do svého tanečního vystoupení dali vše, co se při tělocviku stihli za čtyři roky naučit. Následovala třída E4. Vystoupení elektrikářů bylo také taneční, zde se ovšem uplatnil spíš tanec klasický. Za romantické hudby z Hříšného tance svedli chlapci vskutku uměleckou taneční exhibici, završenou divácky oblíbenou zvedačkou. Poslední přišla na řadu T4A, která své vystoupení pojala velmi naučně, pozorný divák se mohl přiučit správné technice očisty celého těla.

Přípitky byly vyprázdněny, jedlo se, pilo a tancovalo. Nadešla půlnoc, tradiční čas pro zašlapávání šerp. Abychom měli štěstí u maturit, doslova jsme svoje šerpy rozpárali na kousky. Tak snad nám to všem pomůže! A sejdeme se zase za rok na plese.

Michaela Joštová, T4A

Dne 20. února 2015 se uskutečnil další maturitní ples SPŠel•it Dobruška. Místem konání byl tradičně Kulturní dům v Solnici. K tanci hrála skupina Fantasy Music. I přes to, že ples obnášel dlouhé přípravy, nakonec vše dopadlo tak, jak mělo. Skvělou práci v šatně odvedli žáci třídy E3 pod vedením jejich třídního učitele pana Leskovského, měli na starost také výdej výher z tomboly, která obsahovala spoustu zajímavých cen. Třída T3A s třídním učitelem panem Friedem měla za úkol kontrolovat vstupenky a hlídat u vchodu. Žáci T3B s třídní učitelkou slečnou Uhlířovou se postarali o úklid. S mikrofonem nás celý večer provázeli dva studenti z poslední jmenované třídy – Eliška Hrubešová a Lukáš Holý. Úvodní předtančení všech čtvrtých ročníků bylo velmi povedené, především je třeba vyzdvihnout skvělý nápad třídy E4, hříšný tanec, zakončený „zvedačkou“, který jistě překvapil a ohromil všechny v sále. Po slavnostním šerpování, přípitku a focení všech tříd se zábava rozběhla naplno. Letošní ples si určitě užili studenti, jejich blízcí i učitelský sbor.

Michal Urban, E3