Dne 10.2.2017 se v KD Solnice konal maturitní ples SPŠel.it. Lístky byly vyprodány již týden před akcí a tak se sál brzy zaplnil do posledního místečka. Ples zahájil ve 20 hod ředitel školy ing. Milan Maršík a celým večerem nás provázela dvojice Lukáš Vondřejc z T3A a Nikola Hanušová z T3B.

Studenti čtvrtých ročníků tříd T4B, T4E a E4 si připravili vtipná a pěkná vystoupení, po kterých následovalo slavnostní šerpování našich maturantů.

Po celý večer nám hrála skupina Song a o předtančení se postarala taneční skupina Akcent. Většina těch, kteří si zakoupili lístky do opravdu bohaté tomboly, si odnášela hezké ceny.

Ples se vydařil a doufáme, že si ho všichni účastníci užili.

Tradičně se pořadatelství maturitních plesů ujímají studenti třetích ročníků se svými třídními učiteli. Tímto bychom chtěli poděkovat nejen jim, ale i pedagogům a rodičům, kteří nám pomohli zajistit zdárný průběh celé akce.

Ing. Hana Mužíková, Mgr. Dana Petrů, Ing. Josef Petr – třídní 3. ročníků