V pátek 23. ledna 2009 se konal tradiční ples SPŠel•it Dobruška. Tradice napovídala, že bude zase plný dům. A tak se i stalo. Podle počtu prodaných vstupenek byla účast kolem 700 lidí, zkrátka tradiční sado – maso. Dorazila opět i spousta absolventů, kteří si měli stále o čem povídat, někteří ani nedorazili na hlavního sálu. Dobrušská sokolovna nám je prostě malá, i když milá. Naskýtá se otázka, jak dál? Přesunout místo konání plesu do odpovídajících a kulturních prostor?

Závěrem: poděkování pořadatelům z třetích ročníků a pár obrázků k tomu.

Mgr. Milan Pohl