Naskytla se nám příležitost nafotit čerstvě napadaný sníh i odklízet jej žákovskou službou.

Naše sportovní aktivity v tělocvičně a posilovně školy neustaly.  Využívali jsme a nadále využíváme permanentky na bazén, které máme hrazené.

Vaříme si v kuchyních domova mládeže, kreslíme, fotíme, navštěvujeme kroužky ve škole, věnujeme se hudbě.

Sešly se nám zde 4 kytary,  na kterých si jejich majitelé zdokonalují svoje hudební dovednosti.

V týdnu od 14. 2. do 18. 2. jsme poskytli prostory společenské místnosti, stolního tenisu i areál domova mládeže pro lyžařský výcvik 2. ročníků, který byl v tomto školním roce s denním dojížděním.

Přiložené fotografie jsou důkazem uvedených aktivit.

text: Mgr. Simona Pohlová

Foto: Michael Těžký, Jakub Tylš, Simona Pohlová