Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 9. září 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Tento zákaz se vztahuje pouze na společné prostory budovy školy (např. šatny, chodby a záchody), při pobytu ve třídách, učebnách výpočetní techniky, laboratořích a tělocvičně je možné ochranné pomůcky odložit.

Ve vnitřních prostorech Domova mládeže není nošení roušek povinné pro ubytované žáky, vychovatele a provozní personál.

Děkuji, že toto mimořádné opatření dodržujete.

Ing. Milan Maršík