Poslední víkend v září je každoročně v Dobrušce zasvěcen Svatováclavským slavnostem. Letos ale souběžně probíhaly ještě oslavy 70 let Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií. Většina škol slaví podobná jubilea formou žákovských akademií, my jsme se ale rozhodli podělit se o toto výročí i se širokou veřejností.

Již v pátek 25. 9. 2015 školu navštívili zástupci Královéhradeckého kraje, hospodářské komory, úřadu práce, partnerských firem školy (kterých je mimochodem dnes již více než dvacet a nadále přibývají), partnerských škol i místní i krajské samosprávy. Ing. Milan Maršík, ředitel SPŠel•it Dobruška, přivítal pozvané hosty a seznámil je se současným životem školy i plány do budoucnosti. Připomněl, že v poslední době neustále vzrůstá počet zájemců o studium. Návštěvníci si následně mohli prohlédnout vybavení školy a diskutovat o dalším rozvoji vzájemné spolupráce.

Hlavní oslavy však probíhaly v sobotu 26. 9. 2015 od 9 do 17 hodin. Už od rána mířili do školy zájemci, kteří se chtěli dozvědět něco víc o  historii i současnosti školy. Program byl opravdu bohatý. Bylo možné si prohlédnout všechny prostory školy i domova mládeže, dozvědět se podrobné informace o možnostech studia, zhlédnout prezentace partnerů školy i regionálních firem. Prostor pro svoje setkání našli i bývalí pracovníci školy. Dopolední čas vyplnilo i několik sportovních utkání, v kterých poměřili svoje síly současní studenti s absolventy. Odpolední program na nádvoří školy obstarala radiohlídka Hitrádia Magic a připraven byl i program pro děti. Hudební doprovod po celý den zajistily dvě kapely složené z bývalých studentů školy.

Myslím, že je dobré, že se takováto akce uskutečnila, protože prostory školy se staly místem setkání minulosti s budoucností – na chodbách školy bylo možné potkat nejen nejmladší generaci (snad zájemce o studium), ale i absolventy a bývalé zaměstnance, kteří vzpomínali na doby dávno minulé.

Mgr. Marcela Němečková