Dne 3.10.2015 se zástupci naší školy v čele s ředitelem Ing. Milanem Maršíkem zúčastnili oslav založení partnerské školy ZST v polském Plocku. Toto jubileum je symbolické, protože obě školy slaví své 70. narozeniny.

Program oslav začal v dopoledních hodinách mší za ZST a její budoucnost. Poté pokračoval v místním divadle bohatým programem, který doprovázel hudbou orchestr školy. Všichni přítomní mohli zhlédnout prezentaci historie a současnosti školy, pak následovalo ocenění vzácných hostů a zasloužilých učitelů. K přítomným promluvil též ředitel naší školy Ing. Milan Maršík, který škole popřál hodně úspěchů, dobrých studentů i učitelů a řediteli školy panu Mgr. Tyburskemu pevné zdraví a podporu všech svých zaměstnanců. Program zakončil armádní orchestr z Gdyně. Pak se všichni přítomní shromáždili před divadlem a v průvodu prošli městem do školy, kde oslavy pokračovaly volným programem a prohlídkou školy.

Spolupráce ZST a SPŠel•it trvá již téměř deset let a přejeme oběma školám k jejich narozeninám hodně úspěchů a skvělou budoucnost.

 Ing. Hana Mužíková