Po zářijovém zájezdu do rakouského Kaprunu našši studenti společně s pedagogy vycestovali do Polska. Dobruššská elektroprůmyslovka má partnerský vztah s Zespół szkół technicznych w Płocku. Tato šškola je té našší šškole blízká zaměřením některých svých oborů. Polšští studenti tak jako našši studují elektrotechniku a velmi populární informační technologie.

Co jsme viděli
Na celý týden nám kolegové z Płocka připravili bohatý kulturní, sportovní a poznávací program. Hned první den jsme měli možžnost si prohlédnout celou školu. V současné době v ní probíhají rozsáhlé rekonstrukce s investicemi několika milionů eur. Od příštího šškolního roku se rozroste o dvacet učeben a sportovní halu.

Kde jsme byli
Dva dny byly věnované poznávání. Płock je město staré přes tisíc let, vybudované vysoko nad řekou Vislou. Velký rozmach město zažžilo v polovině 20. století s rozvojem chemického průmyslu. Mimo historických památek a prohlídky chemičky Orlen jsme navšštívili i zoologickou zahradu. Jeden z dnů jsme věnovali i návšštěvě Varššavy.

Co jsme dělali
Čtvrtek byl věnován sportu. Den jsme začali tréninkem na veslařských trenažžerech. Ve veslování má šškola tradici a Olympijských her v Athénách v roce 2004 se přímo ze šškoly zúčastnili čtyři veslaři. ŠŠkolu navšštěvuje juniorský mistr Polska v kickboxu a mistr ve windsurfingu. My jsme v odpoledních hodinách pokračovali sout잾í v silovém dvojboji a v kopané. Den jsme zakončili tréninkem v plaveckém bazéně. Sportovcům má našše družžební šškola opravdu co nabídnout.

Pár kuriozit
Budova šškoly je přibližžně stejně velká jako dobruššská elektroprůmyslovka. Studuje v ní ale trojnásobný počet studentů, a tak učitelé i studenti chodí do šškoly na směny. Dalšší zajímavostí je, žže studenti mají jen jednu ššatnu, kam jim oděvy odkládá ššatnářka. A závěrem – v Płocku je jedna z nejstaršších šškol v Evropě, ve které se nepřetržžitě učí přes 800 let.

Co dodat na závěr?
Studenti i učitelé ze SPŠŠ elektrotechnické se seznámili se studiem svých polských kolegů. Mohli porovnat klady a zápory šškolství v obou zemích. Nyní se vššichni na SPŠŠE v Dobruššce, ale i v ZST v Płocku t칚íme na dalšší výměnný pobyt, který proběhne v červnu.

Jan Kejval