Pokyny k výuce v době uzavření školy

Výuka bude probíhat často pomocí aplikace Teams v Office 365. Všichni jste zařazeni do výukových skupin, je třeba se každý den přihlásit do školní e-mailové schránky a každý den navštívit výukovou skupinu.

Pokud máte problém přihlásit se do Vaší školní e-mailové schránky, napište e-mail na adresu pematejsek@spselit.cz

Dále budou k výuce využívány aplikace Moodle, English Me, Messenger, TechAmbition a Bakaláři.

Jak pracovat v aplikaci Teams? Návod najdete zde.

V případě nejasností kontaktujte e-mailem příslušného vyučujícího.

Přejeme všem pevné zdraví

pedagogický sbor SPŠel•it Dobruška