Návštěva pana ředitele Ing. Milana Maršíka

 
Proběhl přebor DM v piškvorkách

  1. místo – D. Nepokoj
  2. místo – L.Košťálová
  3. místo – A.Mňuková
 
Proběhl přebor DM v badmintonu dívek

  1. místo – A. Satránská
  2. místo – L. Korhelová
  3. místo – D. Krtičková
 
Proběhl přebor DM v nohejbalu dvojic

  1. místo -M. Doležal, J. Bartoníček
  2. místo – I. Mrázek, D. Nepokoj
 
Závěrečné opékání

 

LOGO DM SPŠelit Dobruška
text: Mgr. Simona Pohlová
foto: Martin Klíma