Během měsíce října se studenti 4. ročníku oboru Elektrotechnika účastnili praktické výuky přímo ve firmě Grupo Antolin v Lipovce. Výuka se skládala ze dvou částí – teoretické a praktické. Probíranou problematikou byla automatizace a robotika, týkající se konkrétně průmyslového robota od společnosti KUKA.

Teoretická část trvala hodinu,  poslechli jsme si přednášku vysvětlující princip práce robota a jeho základní funkce. Také byly zodpovězeny všechny dotazy ohledně tohoto tématu.

V praktické části o délce dvou hodin jsme si vyzkoušeli ovládání pohybů a nastavování hodnot robota pomocí přenosného ovládacího panelu. Poté jsme si prohlédli závod a seznámili jsme se s konkrétními výrobními procesy.

Tato zkušenost byla pro nás velmi přínosná a poskytla nám znalosti využitelné jak v dalším studiu na škole, tak v potenciálním profesním životě.

Tomáš Thér, třída T4E