Město Dobruška spolu se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informačních technologií hostily ve dnech 15. až 18. listopadu 2007 delegaci zástupců polského města Płock a školských pracovníků.

Město Dobrušku navštívili pan Piotr Kubera – zástupce prezidenta města Płock, pan Marek Krysztofiak – radní pro školství a paní Ewa Adasiewicz – vedoucí odboru školství a kultury. Společně s nimi přijeli představitelé škol Zespół Szkół Technicznych nr.70, Miejskie Przedszkole nr. 34 a Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku.

V pátek 16. listopadu zhlédli hosté Akademii dobrušských škol pořádanou u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Téměř dvouhodinový program připravily děti, žáci a studenti Mateřské školy, Základní školy Fr. Kupky, Základní školy v Pulicích, Základní školy v Opočenské ulici, Základní umělecké školy, dobrušského Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií. Na Akademii se také prezentoval dechový orchestr školy Zespół Szkół Technicznych nr.70. Scénář vytvořil a režii celého pořadu měl pan Václav Hlavsa, ředitel ZŠ v Pulicích. Velmi pěkný a hodnotný program zaujal nejenom hosty, ale i všechny přítomné žáky a veřejnost.

V odpoledních hodinách přijal hosty v obřadní síni dobrušské radnice starosta města, pan Petr Tojnar. Ve svém projevu představil hostům město Dobrušku, jeho historii, významné osobnosti města i jeho současnost a důležité postavení v regionu. Projevil uspokojení nad rozvojem kontaktů dobrušských škol se školami v Płocku. Zejména pak ocenil přínos těchto kontaktů pro utváření postojů a myšlení mladé generace a vyjádřil také podporu města k rozvoji spolupráce mezi dobrušskými školami a školami v Płocku.

V rámci bohatého programu dohodli zástupci škol možné oblasti a formy budoucí spolupráce.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce a Zespół Szkół Technicznych nr.70 z Płocka si také připomněly roční výročí podepsání smlouvy o spolupráci. Cíle a obsah této smlouvy jsou v plné míře naplňovány. Ředitelé škol – Václav Cohorna a Bernard Szymanski – znovu potvrdili, že hlavním cílem spolupráce je hlubší porozumění ekonomickým, kulturním a sociálním aspektům prostředí, ve kterém obě instituce pracují a všechny aktivity jsou vykonávány zásadně ve prospěch žáků a studentů obou škol.

Všichni, kteří se setkání zúčastnili, vyslovili přesvědčení, že navázané přátelské vztahy budou mít pokračování v konkrétní spolupráci a dalších vzájemných kontaktech.

19.11. 2007 Ing. Václav Cohorna