V rámci dlouhodobé spolupráce skupiny ČEZ s partnerskou Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce probíhá v ČEZ Distribuční služby bezplatná praxe studentů. V odboru Diagnostika, na pracovištích umístěných v okolí Hradce Králové, vykonával praxi student 3. ročníku Michal Stejskal. Roli vedoucího praxe zajišťoval Jaroslav Poříz, specialista technické podpory ES.

Vedoucí praxe je zodpovědný za odborné vedení studenta, zajištění jeho pracovních podmínek a nakonec i za závěrečné hodnocení. Student se v úvodu své praxe seznamuje s pravidly bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany. Během dvoutýdenní praxe pozná činnost některých odborných oddělení Diagnostiky. Může blíže nahlédnout do odborné problematiky a okusit alespoň část role zaměstnance na daném pracovišti, osahat si přístroje a zařízení, o kterých dosud jenom slyšel a vnímat atmosféru práce přímo v terénu. Může konfrontovat své znalosti a schopnosti s požadavky praxe a identifikovat u sebe silné i slabé stránky pro stanovení plánu svého dalšího odborného rozvoje.

Michal Stejskal asistoval zkušeným zaměstnancům odborných oddělení při diagnostice vn kabelů ve „Smart regionu“ Vrchlabí, společně s nimi zjišťoval stav zařízení termovizní technikou a na stanicích vvn kontroloval stav vypínačů.

Jedním z klíčových faktorů úspěšné firmy jsou kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci. Nedílnou součástí dobrého pocitu ze smysluplnosti práce je i možnost předvést či předat své znalosti jiným. Toto může skupina ČEZ realizovat i v řadách středoškolských a vysokoškolských studentů prostřednictvím spolupráce se školami. Zkušenosti se studenty v praxi pak lze v návaznosti využít i v projektech „Nábor-obnova personálu“ nebo „ČEZ Potentials“. Věříme, že takto nastavená spolupráce SPŠel•it v Dobrušce se skupinou ČEZ bude pokračovat a dále se rozvíjet.

Ing. Milan Maršík ve spolupráci se skupinou ČEZ