Také v letošním roce škola v období letních prázdnin zcela neztichla, ale ožila činností řemeslníků různých profesí i svépomocnou činností vlastních zaměstnanců. Největší a nejviditelnější akcí je letos již čtvrtá etapa výměny oken v části přístavby školy.

Nezbývá, než věřit, že všechny termíny budou dodrženy a budova školy bude připravena přivítat na začátku školního roku stávající i nové studenty a zase o trochu lépe sloužit všem svým uživatelům.

vedení školy