Největší prázdninovou akcí je oprava venkovní omítky na průčelí školy. Dále probíhá impregnace eurooken, malování a opravy stěn ve vnitřních prostorách školy  a další opravy a údržba, takže žáci po prázdninách přijdou opět do příjemnějšího prostředí.

Ing. Milan Maršík