Také v letošním roce škola v období letních prázdnin zcela neztichla, ale ožila činností řemeslníků různých profesí i svépomocnou činností vlastních zaměstnanců. Největší a nejviditelnější akcí je letos již třetí etapa výměny oken, tentokrát v části přístavby školy. V souvislosti s tím je prováděna oprava části vnějších omítek.

Stavební úpravy probíhají i v suterénních prostorách šaten. V bezprostředním okolí školy zahájil Centrální zdroj tepla Dobruška výměnu podzemních rozvodů, která se týká i vlastního přívodu tepla do budovy školy. Uvnitř budovy školy probíhají drobnější opravy, jako jsou nátěry, malování učeben, výměna svítidel a opravy podlahových krytin.

Výměna elektrických a datových rozvodů probíhá v učebně MPS, která se v současné době připravuje na instalaci nové techniky, pořízené v rámci realizace grantového programu Škoda Auto s názvem Vybavení pro výuku automatizace a robotiky.

V neposlední řadě jsou bývalé prostory knihovny přebudovávány na zázemí pro konzumaci občerstvení, zakoupeného v kantýně školy.

Nezbývá, než věřit, že všechny termíny budou dodrženy a budova školy bude připravena přivítat na začátku školního roku stávající i nové studenty a zase o trochu lépe sloužit všem svým uživatelům.

Ing. Milan Maršík