Prázdniny skončily, a tak se 1. září 2016 v Kulturním domě v Dobrušce sešli studenti, jejich rodiče a učitelé, aby zahájili školní rok 2016/2017.

Nejdříve ředitel školy přivítal 79 nových studentů 1. ročníku. Připomenul jim tradice a význam naší školy a popřál hodně úspěchů při studiu. Se studenty vyšších ročníků zhodnotil dosavadní průběh studia a změny, které již proběhly nebo teprve ve škole proběhnou.

Poté se již všichni odebrali do školy, kde každá třída začala nový školní rok se svým třídním učitelem.

Mgr. Marcela Němečková